Fulltextové vyhledávání

Aktuálně ze školky

Aktuálně ze školy


Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, p.o.

Jsme neúplná základní škola, která je sloučeným pracovištěm základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny - všechna zařízení sídlí ve společné budově. Naším zřizovatelem je obec Hartvíkovice.

Výuka na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu “Učit se učit a být“, který byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ke své činnosti ZŠ využívá 2 prostorné třídy, místnost školní družiny, počítačovou pracovnu s počítači s přístupem na internet, sborovnu a ředitelnu.

Školní družina má jedno oddělení, pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, její činnosti jsou zaměřeny podle zájmů dětí. Program je pojatý jako prevence sociálně patologických jevů.

Mateřská škola má jedno oddělení s kapacitou 25 dětí, navštěvovat ji mohou děti od 2 do 7 let. Pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Školka plná pohody“, který odpovídá zásadám a filozofii zdravé mateřské školy a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola pro svoje potřeby využívá dvě pěkné, světlé třídy, šatnu a hygienické zařízení.

Obě zařízení mohou využívat také školní zahradu vybavenou zahradními stavbami pro děti, přilehlé hřiště a tělocvičnu v samostatné budově v těsné blízkosti školy.  Nespornou výhodou je také blízkost lesa a Dalešické přehrady.


Škola a altánek Škola Žáci Bruslení Žáci Mikuláš Žáci

 

 

Šablony III. (M).jpgprojekt.jpg